Kalp ameliyatlarında teknolojik imkanlar en üst düzeyde kullanılmaktadır.Bu nedenle geniş ve deneyimli bir ekip ile yapılmalıdır.Sizin ameliyatınızda katkıda bulunacak ekipte 2-3 cerrah, 1-2 anestezi uzmanı, 2 kalp cerrahisi hemşiresi, 2 kalp akciğer makinesını kullanan teknisyen, 1-2 anestezi teknisyeni, 1 destek hemşiresi, 2 ameliyathane personeli bulunacaktır.Ayrıca yoğun bakım ve serviste ilgili bölümlerin doktor, hemşire, teknisyen ve personeli siz taburcu olana kadar görevlerini profesyonel düzeyde sürdereceklerdir

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.