Miksoma en sık rastlanılan primer kalp tümörüdür. Erişkinlerde benign kalp tümörlerinin %50 sini oluşturur. Subendokardial multipotansiyel mezenşimal hücrelerden kaynaklanır. Miksomalar sıklıkla sol atriumu tutar ve fossa ovalisin kenarından kaynaklanır.

Sağ atrial yerleşimli olanlar sol atrial yerleşimli olanlara göre daha geniş tabanlı ve daha az jelatinöz yapıdadır. Bunlarda kalsifikasyon daha sık tesbit edilir.

Miksomalı hastaların 1/3 ‘ü periferik emboli bulguları ile başvurur. Normal sinüs ritminde emboli atakları geçiren ve aktif endokarditi olmayan hastada kardiak miksomadan şüphenilmelidir.

Sağ atrial miksomalar pulmoner emboliye sebep olabilir . Pulmoner HT yol açabilir.Sağ atrial miksomalı hastalarda septomlar inferior vena kava obstriksiyonu ve sağ kalp yetmezliği bulguları (hepatomagali, asit ve periferik ödem) ile kendini gösterebilir.

 

kardiyak tümörler 2

kardiyak tümörler 4

IMG-20160314-WA001 IMG-20160314-WA000 IMG-20160314-WA002

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.