Açık kalp ameliyatlarının, koltukaltı bölgeden yaklaşık 6-7 cm lik kesi ile gerçekleştirilmesidir. Bu teknikte herhangi bir kemik kesilmez ameliyat kaburgaların arasından girilerek yapılır. Açık kalp cerrahisinde standart teknik göğüs ön duvarının (Sternum kemiği: iman tahtası) kesilerek bu ameliyatın yapılmasıdır. Klasik yöntem bizlere oldukça güvenli ve rahat bir çalışma alanı sağlar. Fakat ameliyat sonrası süreçte kemiğin kaynamasının zaman alması ve stabil tutulması hastaları sıkıntıya sokabilmektedir. Hastalar 2 ay süreyle sırtüstü yatmakta ve normal hayatlarına dönmeleri zaman almaktadır. Oysa koltuk altı tekniğinde herhangi bir kemik kesilmediği için hastaların ameliyat sonrası dönemleri oldukça rahat geçer ve normal hayatlarına kısa sürede dönerler.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.