75 yaşında erkek bir hastamızda karın içi damarında devasa genişleme sonucu oluşan sol tarafta yırtılma, sağ tarafta yine büyük bir genişleme mevcuttu. Sol taraf yaklaşık 80 mm çapında sağ taraf ise 58 mm çapında idi. (Normal üst sinir 20 mm).

Hasta şok tablosunda acil şartlarda kapalı sistem ile karın açılmadan kasıktan yapılan 2 cm’lik kesiler ile kapatıldı. Hasta yeniden hayata döndürüldü.

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.