80 yaşında akut karın ağrısı ile acil servise gelen hasta yapılan tetkiklerinde rupture abdominal aort anevrizmasi (karın damarındaki yırtılmaya bağlı sok tablosu) tespit edildi. Acil şartlarda anjiyo laboratuvarında kapalı teknikle ruptur (yırtık) aortounuiliak stent greft+crossfemoral bypass ile kapatıldı. Hasta sağlığına kavuşturuldu.

 

  

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.