59 yaşında erkek hasta yaklaşık 10 saat evvel başlayan ani bacak ağrısı ile dış merkezden kliniğimize 112 kanalıyla getirildi. Yapılan muayenesinde ve tetkiklerinde aorta renal arterden ( böbrek arterinden) sonra yaygın intramural trombus (damar içi pıhtı) ve devamında sağ iliak arterde anevrizmatik genişleme (39 mm) ve bu genişleme içinde oluşan trombuse bağlı kan akım geçişinin tamamen durduğu buna bağlı olarak da distalde bacak iskemisinin geliştiği saptandı. Hastaya EVAR ile kapalı sistem hem anevrizma tamir edildi hem de akım bütünlüğü sağlandı. Hastamız sağlığına kavuşturuldu.

 

    

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.