Anevrizmatik Genişleme

59 yaşında erkek hasta yaklaşık 10 saat evvel başlayan ani bacak ağrısı ile dış merkezden kliniğimize 112 kanalıyla getirildi. Yapılan [...]

Abdominal aort anevrizma

63 yaşında karın ağrısı şikâyeti ile gelen hasta yapılan tetkiklerinde abdominal aort anevrizmasi saptandı. Hastanın ayrıca her iki karın içi [...]

Aort Anevrizma

80 yaşında akut karın ağrısı ile acil servise gelen hasta yapılan tetkiklerinde rupture abdominal aort anevrizmasi (karın damarındaki yırtılmaya [...]

Annuloaortik ektazisi

52 yaşında erkek hastamızda marfanoid yapısı mevcut olup yapılan tetkiklerinde ileri ay annuloaortik ektazisi mevcuttu. Bentall de bono proceduru [...]

Karın damarında büyüme

85 yaşında 5 yıl önce bypass operasyonu beraberinde carotis cerrahisi (sah damarı) operasyonu yaptığımız hastamız karın ağrısı ile kliniğimize [...]

Akut tip ı aort diseksiyonu

77 yaşında erkek hasta, ani başlayan sırt ağrısı ve sol tarafta güçsüzlük ile 112 kanalıyla KVC YBU ya alındı. Yapılan tetkiklerinde akut Tip I [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.