Murat Güçlü ELEVLİ

Doğum Tarihi: 04.Temmuz.1973

Mezun Olduğu Lise: Edirne Anadolu Lisesi

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997 Dönem Birincisi).

Mezuniyet Tarihi: 01.08.1997

Uzmanlık Eğitimi: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Tarihi: 28.05.2004

Murat elevli

Çalıştığı Kurumlar:

Edirne Merkez 6. No.’lu Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekimlik; Kasım 1997 – Aralık 1998).

Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzmanlık

Eğitimi; Aralık 1998 – Eylül 2004).

Diyarbakır Asker Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği (Askerlik Hizmeti; Ekim 2004 –

Eylül 2005).

Kocaeli Devlet Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Ekim 2005 – Nisan

2006).

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp – Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı (Yardımcı Doçent;

Nisan 2006 – Mayıs 2008).

İzmit Özel Konak Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Mayıs 2008 –

Mart 2011).

İzmit Özel Konak Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Klinik Şefi; Mart 2011 – Haziran

2013).

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Temmuz

2013 – Aralık 2014).

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği, Organ Nakli Kliniği (Uzman Hekim; Ocak 2015 – Ağustos

2015).

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Hastanesi Kalp –

Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Mayıs 2015 – Ağustos 2015).

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Ağustos

2015, halen devam etmektedir).

VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim;

Ağustos 2015, halen devam etmektedir).

Diğer Görevlendirmeler:

Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği Kuruluşu (Temmuz 2000 ve

Aralık 2011’de birer aylık görevlendirmeler).

Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü, Merkezi Klinik Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Kliniği

Kuruluşu (Mayıs 2002’de bir aylık görevlendirme).

Bildiği Yabancı Diller ve Derecesi:

İngilizce

KPDS puanı = 82.

ÜDS puanı = 90.

YDS puanı = 88,75.

Uzmanlık Tezi:

Üç Damar Koroner Arter Hastalığının Atan Kalpte Bypass ile Tümü Arteriyel Komplet

Revaskülarizasyonu.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cevat Yakut.

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.