Prof. Dr. Haluk Akbaş – Akademik Yayınlar

Akademik Yayınlar Görseli

Prof. Dr. Haluk Akbaş – Akademik Yayınlar A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1.Ömer Isık, Gökhan Ipek, Bahadır Dağlar, Haluk Akbas, Cevat Yakut: Complete myocardial revascularization with left heart bypass without oxygenator on the beating heart. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 12;516-518;1997. A2.H.Akbaş, K.Kırali, B.Dağlar, V.Kutay, Ö.Işık and C.Yakut: Surgical Treatment of Left-Atrial Myxoma in […]

Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Cerrahi Nedir?

Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Cerrahi Nedir?

Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Cerrahi Nedir? Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Bypass ameliyatları; hastanın göğüs kemiğini (halk arasında iman tahtası diye bilinir) kesmeden, meme altı veya meme yanında göğüs kemiğine doğru açılan 6-8 cm’lik bir kesiden kalbe ulaşılıp yapılan ameliyatlardır. Gelişen teknoloji ve gelişen cerrahi uygulamalarla birlikte, yapılmaya başlanan küçük kesi  bypass ameliyatları, esasen 90lı yıllardan itibaren […]

Küçük Kesi Bypass Avantajları

Küçük Kesi Bypass Avantajları

Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Bypass Avantajları Minimal invaziv cerrahisi yöntemiyle yapılan kalp ameliyatları hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında birtakım avantajlar sağlamaktadır. Minimal invaziv kalp cerrahisi avantajları şunlardır: Kesi daha küçük olduğundan ameliyat sırasında daha az kanama olur ve komplikasyon riski daha düşüktür. Göğsün ön tarafında ameliyat izi olmadığından estetik açıdan iyi bir görünüm […]

Küçük Kesi ile Klasik Bypass Arasındaki Farklar

küçük kesi ile klasik bypass arasındaki farklar

Küçük Kesi (Minimal İnvaziv) ile Klasik Bypass Arasındaki Farklar Klasik Bypass ameliyatlarından göğüs kemiği kesilerek yapılmaktadır, Küçük Kesi Bypass ameliyatlarında ise, meme civarından 6-8 cm’lik bir kesi açılır. Klasik ameliyatlarda kesilen göğüs kemiğini alçılama şansımız olmadığı için iyileşme sürecindeki ağrı küçük kesiye oranla çok daha fazla olur. Klasik ameliyatlarda hasta, göğüste açılan yaklaşık 20cm’lik ameliyat […]